Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η 28η Ιανουαρίου έχει οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με αυτή την αφορμή οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύνταξαν ένα ενημερωτικό κείμενο για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από τη Σύμβαση Ευρωπόλ αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Back To Top