Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Κύπρος επικύρωσε το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Κύπρος επικύρωσε το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Κύπρος είναι η όγδοη χώρα που επικυρώνει το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης 108.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σύμβαση 108) έγινε στο Στρασβούργο το 1981 και αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Σε αυτό συμμετέχουν περισσότερες από 50 χώρες ανά το παγκόσμιο.

Η Κύπρος είναι μέρος της Σύμβασης 108 από την 1η Ιουνίου 2002.

Σκοπός της Σύμβασης 108, είναι να εξασφαλίσει σε κάθε φυσικό πρόσωπο το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του και ιδιαίτερα της ιδιωτικής του ζωής και προστασία έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, θεώρησε απαραίτητο τον εκσυγχρονισμό του νομικού αυτού μέσου, παρόλο που οι βασικές αρχές που περιέχονται στη Σύμβαση από το 1981 έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο. Ο εκσυγχρονισμός της Σύμβασης 108, είχε διττό σκοπό: να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που απορρέουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και να ενισχύσει την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης.

Η έναρξη ισχύος της εκσυγχρονισμένης Σύμβασης 108 είναι ζωτικής σημασίας για τη ψηφιακή εποχή και επικυρώσεις από άλλα κράτη-μέλη αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Η Κύπρος θα εφαρμόζει προσωρινά τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου, μέχρι την έναρξη ισχύος του.

Back To Top