Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6. Έλεγχος του επιπέδου συμμόρφωσης του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα - 04.07.2019


Έλεγχος του επιπέδου συμμόρφωσης του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε σχέση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, που διενεργείται από την Επίτροπο, δυνάμει της Εγκυκλίου Αρ. 1/2019 – 04.07.2019

Μέσα στο πλαίσιο των εξουσιών διερεύνησης που διαθέτει η Επίτροπος, το Γραφείο μου ετοίμασε σχετικό ερωτηματολόγιο, με στόχο να αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε σχέση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της εθνικής νομοθεσίας, Νόμου 125(Ι)/2018.


Αποτελέσματα του ελέγχου (11.10.2019)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ερωτηματολόγιο Κανονισμός ΕΕ 2016-679.docxLast Update:

11/10/2019 01:51:26 PM

 
Back To Top