Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου στην Διαδικτυακή Ημερίδα «Προστασία Δεδομένων και Εφαρμογή του Κανονισμού ΓΚΠΔ 2016/679 στην Κύπρο» στις 26/2/2021

Παρουσίαση Επιτρόπου στην Διαδικτυακή Ημερίδα «Προστασία Δεδομένων και Εφαρμογή του Κανονισμού ΓΚΠΔ 2016/679 στην Κύπρο» στις 26/2/2021


    Παρουσίαση Επιτρόπου στην Διαδικτυακή Ημερίδα «Προστασία Δεδομένων και Εφαρμογή του Κανονισμού ΓΚΠΔ 2016/679 στην Κύπρο» στις 26/2/2021
02.2021.pptx Παρουσίαση Επιτρόπου 26.02.2021.pptx


Back To Top