Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Δημοσίευση φωτογραφιών από φωτογράφο χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών του


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Δημοσίευση φωτογραφιών από φωτογράφο
χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών του

Στις 12 Φεβρουαρίου 2005 ο Σ.Σ και η Θ.Σ υπόβαλαν παράπονο/καταγγελία στο Γραφείο μου εναντίον του φωτογραφείου Studio ENA στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους παραπονούμενους:

(α) Το πιο πάνω φωτογραφείο ανέλαβε την καλλιτεχνική φωτογράφηση του γάμου τους που έγινε στις 30/6/2004 σε εξωτερικό χώρο στη Λάρνακα.

(β) Όταν τους δόθηκε το άλμπουμ με τις φωτογραφίες, ο ιδιοκτήτης του φωτογραφείου, ξεχωρίζοντας μια συγκεκριμένη φωτογραφία, ανάφερε στους παραπονούμενους ότι θα την μεγέθυνε και θα την παρουσίαζε στην Έκθεση Γάμου που θα γινόταν τον Ιανουάριο 2005.

(γ) Σύμφωνα πάντα με τους παραπονούμενους, αυτοί αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε φωτογραφίας τους.

(δ) Οι παραπονούμενοι μεταγενέστερα πληροφορήθηκαν ότι στο περιοδικό «Γαμήλια Τελετή» (έκδοση 2005) υπήρχε διαφήμιση του Studio ENA, η οποία περιλάμβανε τη φωτογραφία του ζεύγους που αναφέρεται στην παρ. (β) πιο πάνω.

(ε) Οι παραπονούμενοι επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη του Studio ENA και του εξέφρασαν την αντίθεση και δυσαρέσκεια τους για τη δημοσίευση της φωτογραφίας τους παρά την άρνησή τους.

(στ) Ο ιδιοκτήτης πληροφόρησε τους παραπονούμενους ότι θα απέσυρε/δεν θα χρησιμοποιούσε την φωτογραφία για διαφήμιση.

(ζ) Παρόλα αυτά, σε διαφημιστικό τρίπτυχο που ετοιμάστηκε από το Studio ENA και κυκλοφόρησε στην Έκθεση Γάμου τον Ιανουάριο του 2005, περιλαμβάνετο και φωτογραφία του ζεύγους.
Φωτογραφίες του ζεύγους περιλαμβάνονταν επίσης σε διαφημιστικό άλμπουμ που παρουσίαζε στην Έκθεση.

(η) Το ζεύγος κάλεσε το φωτογραφείο να αποσύρει τις φωτογραφίες τους αλλά αυτό αρνήθηκε.

Επειδή η φωτογραφία συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, και

Επειδή κατά κανόνα η επεξεργασία της (που περιλαμβάνει τη χρήση και δημοσίευσή της) επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των προσώπων στα οποία αναφέρεται και

Επειδή εκ πρώτης όψεως με βάση τους ισχυρισμούς των παραπονούμενων αυτοί δεν επιθυμούσαν και ενίσταντο στην δημοσιοποίηση των φωτογραφιών τους από το Studio ENA σε οποιοδήποτε περιοδικό ή άλλο έντυπο, απεύθυνα στις 24 Φεβρουαρίου 2005 επιστολή στον ιδιοκτήτη του Studio ENA αναφέροντας τα πιο πάνω και καλώντας τον να αναφέρει τις δικές του θέσεις/απόψεις για το θέμα.

Τόσο στην πιο πάνω επιστολή, όσο και στις μεταγενέστερες επιστολές μου με ημερ. 13/4/2005, 3/6/2005 και 1/7/2005 δεν υπήρξε οποιαδήποτε απάντηση από τον καθ’ ου το παράπονο, ιδιοκτήτη του Studio ENA.

Έχοντας υπόψη ότι καθ’ ου το παράπονο δεν ανταποκρίθηκε στις επιστολές μου για να αναφέρει τη δική του άποψη, ζήτησα από τους παραπονούμενους να μου προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών τους για δημοσίευση φωτογραφιών τους, πράγμα το οποίο έπραξαν.

Εν όψει των πιο πάνω και στην απουσία οποιασδήποτε αμφισβήτησης από τον καθ’ ου το παράπονο των ισχυρισμών των παραπονούμενων, τους έχω αποδεχθεί ως αληθείς.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι ο καθ’ ου το παράπονο κατά παράβαση του άρθρου 5(1) του νόμου 138(Ι)/2001 έχει προβεί σε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παραπονούμενων, έχει δηλαδή δημοσιεύσει φωτογραφίες των παραπονούμενων στο περιοδικό «Γαμήλια Τελετή», καθώς και σε τρίπτυχο διαφημιστικό έντυπό του χωρίς τη συγκατάθεσή τους και παρά τις αντιρρήσεις τους.

Για την πιο πάνω παράβαση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης και ιδιαίτερα τη συνέχιση της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών των παραπονούμενων μετά που αυτοί εξέφρασαν την αντίρρησή τους γι’ αυτό, ασκώντας τις εξουσίες που μου χορηγούνται από το άρθρο 25(ι) (β) και (ε) του Νόμου 138(Ι)/2001 επιβάλλω στο Studio ENA χρηματική ποινή χιλίων λιρών (£1000) για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παραπονούμενων καθώς και διακοπή της επεξεργασίας των εν λόγω φωτογραφιών.


Γούλλα Φράγκου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.18 Νοεμβρίου 2005

Back To Top