Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα και ο ρόλος της Διευθυντικής Ομάδας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα και ο ρόλος της Διευθυντικής Ομάδας


Παρουσίαση Επιτρόπου στους Διευθυντές Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα και ο ρόλος της Διευθυντικής Ομάδας»
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Παρουσίαση στους Διευθυντές Δημοτικής Εκπαίδευσης.pptx


Back To Top