Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ομιλία «Προστασία προσωπικών δεδομένων – μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία»

Ομιλία «Προστασία προσωπικών δεδομένων – μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία»


Ομιλία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με θέμα «Προστασία προσωπικών δεδομένων – μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εμπορείου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στις 17/3/2016.
Ομιλία Επιτρόπου Υπ  Εμπορίου - 17-03-2016 .pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ομιλία Επιτρόπου Υπ Εμπορίου - 17-03-2016 .pdf


Back To Top