Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Επίτροπος παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της για το έτος 2022 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέδωσε
σήμερα την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της για το έτος 2022
στον Πρόεδρο της ΔημοκρατίαςΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρέλαβε σήμερα, 12 Μαρτίου 2024, την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το έτος 2022.

Παραδίδοντας την Έκθεση, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου ανέφερε ότι, όπως καταγράφεται και στην Ετήσια Έκθεση, διαπιστώνεται αυξητική τάση σχετικά με τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η Επίτροπος επισήμανε ότι διαφαίνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς καθημερινά εισρέουν στο Γραφείο, εκτός από παράπονα και πολλά ερωτήματα των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει βασικός πυλώνας του Γραφείου η ενίσχυση και συνεχής καλλιέργεια της κουλτούρας προσωπικής συνείδησης και προστασίας της ιδιωτικότητας των πολιτών.12 Μαρτίου, 2024Back To Top