Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού – 14/5/2018

Παρουσίαση Επιτρόπου στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού – 14/5/2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation GDPR for pancyprian volunteerism coordinative council 14-05-18.ppt


Back To Top