Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών


Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών θα μεταστεγαστεί από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 στη διεύθυνση Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία.

Οι αριθμοί τηλεφώνων, τηλεομοιότυπων καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας παραμένουν ως έχουν:

1.Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τηλέφωνο: +35722818456

Τηλεομοιότυπο: +35722304565

E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy

2.Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών

Τηλέφωνο: +35722309000

Τηλεομοιότυπο: +35722309001

E-mail: commissioner@informationcommissioner.gov.cy

29/6/2023

Back To Top