Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο


Με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμώ να υπενθυμίσω ότι ο Κανονισμός (GDPR) και ο Εθνικός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών. Μεταξύ άλλων επιβάλλεται όπως για την χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, twitter κ.λ.π.) από παιδιά κάτω των 14 ετών, λαμβάνεται η συγκατάθεση των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους.

Υπό το φώς των ανωτέρω καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (π.χ. γονείς / κηδεμόνες / εκπαιδευτικοί) να φροντίσουν όπως τα παιδιά λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια τους από τους διαφόρους κινδύνους του Διαδικτύου και όπως τα παιδιά προβαίνουν σε αναρτήσεις / κοινοποιήσεις προσωπικών τους δεδομένων ΜΟΝΟ με τη συγκατάθεση των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου στο μέρος «Παιδική γωνιά / Πληροφορίες για πολίτες - Προστασία του παιδιού» στην οποία βρίσκεται υλικό από τις δικές μας εκδηλώσεις.
Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


3 Μαρτίου 2020

Back To Top