Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ομιλία Επιτρόπου στο συνέδριο «Γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια: Προκλήσεις, Εμπειρίες και Σχέδια για το Μέλλον»

Ομιλία Επιτρόπου στο συνέδριο «Γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια: Προκλήσεις, Εμπειρίες και Σχέδια για το Μέλλον»


    Ομιλία Επιτρόπου στο συνέδριο «Γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια: Προκλήσεις, Εμπειρίες και Σχέδια για το Μέλλον» που οργανώθηκε από τον Επίτροπο Επικοινωνιών, την 1η Ιουνίου 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2023-06-01 Γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια.pdf


Back To Top