Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μετονομασία ομάδων / σελίδων στο Facebook

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μετονομασία ομάδων / σελίδων στο Facebook


Σε σχέση με δημοσιεύματα και ερωτήματα δημοσιογράφων και πολιτών που αναφέρονται σε μετονομασία ομάδων/σελίδων στο FACEBOOK, σε ομάδες /σελίδες στήριξης πολιτικών υποψηφίων, επιθυμώ να σημειώσω τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές καθώς και τον τρόπο λειτουργίας και τη φύση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK, παρέχονται στο χρήστη εργαλεία ενημέρωσης, ελέγχου, διαφάνειας καθώς και διαχείρισης του απορρήτου των δεδομένων του. Σε ότι αφορά στη συμμετοχή των χρηστών σε ομάδες / σελίδες, το FACEBOOK τους παρέχει τη δυνατότητα μέσω της ενότητας «Διαφάνεια Σελίδας» να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, σχετικά με την ημερ. δημιουργίας των ομάδων /σελίδων, ενδεχόμενες μετονομασίες και τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν αναφορά / καταγγελία στο FACEBOOK για περιεχόμενο ή ενέργειες συγκεκριμένης ομάδας /σελίδας.

Οι χρήστες λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση όταν μία ομάδα /σελίδα αλλάξει ονομασία. Σε ότι αφορά στις ομάδες, η σχετική ειδοποίηση λαμβάνεται ακόμη και στην περίπτωση που έχουν επιλέξει να μην λαμβάνουν ειδοποιήσεις από τη συγκεκριμένη ομάδα, δεδομένου ότι αφορά σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις ή το απόρρητο της ομάδας. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται από την ενότητα «Διαφάνεια Σελίδας» σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν επέλθει.

Σε σχέση με το ερώτημα αν ο διαχειριστής μίας ομάδας/σελίδας στο FACEBOOK έχει πρόσβαση σε στοιχεία των μελών της ομάδας/σελίδας, διευκρινίζεται ότι, στο διαχειριστή, είναι ορατά, μόνο τα στοιχεία που το κάθε μέλος επέλεξε, να είναι ορατά όχι μόνο στο διαχειριστή αλλά και σε οποιονδήποτε χρήστη του FACEBOOK.
Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου

Επίτροπος Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


14 Ιουνίου 2022

Back To Top