Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (E-Privacy)


Η ομάδα εργασίας του Article 29 εξέδωσε γνωμοδότηση στις 15 Μαΐου 2008 αναφορικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Back To Top