Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εφαρμογή του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της άσκησης της Επιχειρηματικότητας

Εφαρμογή του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της άσκησης της Επιχειρηματικότητας


Παρουσίαση Επιτρόπου στις 10/04/2024, στα πλαίσια εκδήλωσης, του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Παρουσίαση άσκησης της Επιχειρηματικότητας - κυβερνοασφάλεια.pptx


Back To Top