Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έκδοση «πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού» και χρησιμοποίηση/φύλαξη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από αεροπορικές εταιρείες

Ανακοίνωση
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Έκδοση «πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού» και χρησιμοποίηση/φύλαξη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από αεροπορικές εταιρείες

Η καθιέρωση ενός «πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού» (Digital Green Certificate) ευρείας χρήσης και η χρησιμοποίηση/φύλαξη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από αεροπορικές εταιρείες στα πλαίσια ελεύθερης διακίνησης των πολιτών, είναι θέματα τα οποία βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση και θεωρώ ότι, το κοινό πρέπει να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ζήτησε την Κοινή Γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), στο οποίο και συμμετέχω, και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, αναφορικά με το προσχέδιο Κανονισμού για τη δημιουργία του «πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού». Ο Κανονισμός αυτός σκοπεύει να διευκολύνει την διακίνηση προσώπων που κατέχουν τέτοιο πιστοποιητικό, από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ηλεκτρονική ή χάρτινη μορφή από τα κράτη μέλη, και θα πρέπει να εγγυώνται τη γνησιότητα, την εγκυρότητα και την ακεραιότητα των πιστοποιητικών με ηλεκτρονικές σφραγίδες ή παρόμοια μέσα. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται και σε αναγνώσιμο από τον άνθρωπο μορφότυπο, η διάταξη να είναι εύκολα κατανοητή και να διασφαλίζει την απλότητα και φιλικότητα προς το χρήστη. Η έκδοση των πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι δωρεάν, και η απόκτηση τους θα πρέπει να είναι εύκολη.

Τα θέματα που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων θα συζητηθούν σε τηλεδιάσκεψη του ΕΣΠΔ, που θα πραγματοποιηθεί για υιοθέτηση Κοινής Γνώμης.

Μία άλλη εξέλιξη, αφορά στην οδηγία που εξέδωσε πρόσφατα το Center for Disease Control and Prevention των ΗΠΑ, με βάση την οποία οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να συλλέγουν από επιβάτες που ταξιδεύουν προς ΗΠΑ, πληροφορίες υγείας που σχετίζονται με τον COVID-19, να τις αποθηκεύουν και να τις παρέχουν σε Αρχές των ΗΠΑ. Οι πρακτικές λεπτομέρειες αυτού του εγχειρήματος δεν είναι ακόμη σαφείς. Δεδομένων των ανησυχιών για την προστασία των δεδομένων και της έλλειψης πρακτικών πληροφοριών, το ΕΣΠΔ αποφάσισε να ζητήσει από την ΙΑΤΑ (international Air Transfer Association) περαιτέρω εξηγήσεις επί του θέματος.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

26 Μαρτίου, 2021

Back To Top