Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να ζητήσει προσφορές για συγκριτική μελέτη πάνω σε διαφορετικές προσεγγίσεις των νέων προκλήσεων στην ιδιωτικότητα ειδικά ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να ζητήσει προσφορές για συγκριτική μελέτη πάνω σε διαφορετικές προσεγγίσεις των νέων προκλήσεων στην ιδιωτικότητα ειδικά ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/tenders/funding_calls_en.htm

Back To Top