Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαγωνισμός σχετικά με βέλτιστες πρακτικές των Ευρωπαϊκών Διοικήσεων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων


Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Μαδρίτης ανακοινώνει τον πέμπτο διαγωνισμό σχετικά με βέλτιστες πρακτικές των Ευρωπαϊκών Διοικήσεων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες

Back To Top