Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ετήσια Έκθεση 2004


Η Ετήσια έκθεση υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών στις 11 Νοεμβρίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 23(ια) του νόμου 138(Ι)/2001.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Annual Report 2004.pdf


Back To Top