Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου στον Όμιλο Παπαέλληνα

Παρουσίαση Επιτρόπου στον Όμιλο Παπαέλληνα


Παρουσίαση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 προς στα Διευθυντικά Στελέχη του Ομίλου Παπαέλληνα που πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2017
Presentation papaellinas-gdpr - 2-11-2017.pptx.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation papaellinas-gdpr - 2-11-2017.pptx


Back To Top