Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με θέμα: Εισαγωγή στο Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με θέμα: Εισαγωγή στο Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


    Παρουσίαση της Επιτρόπου που έγινε στις 17/07/2023, για το Πρόγραμμα: Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με θέμα: Εισαγωγή στο Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Παρουσίαση στη Βουλή 17 Ιουλίου 2023.pptx


Back To Top