Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 12/12/2019

Παρουσίαση Επιτρόπου στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 12/12/2019


Θέμα: Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016
Exoterikon - 12-12-2019_.pdf Presentation Yp. Exoterikon - 12-12-2019_.pdf


Back To Top