Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου

Παρουσίαση προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2016 στο Συνεδριακό Κέντρο προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου.

Presentation O.E.B. - 11-10-2016.ppt




E.B. - 11-10-2016.ppt Presentation O.E.B. - 11-10-2016.ppt


Back To Top