Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμώ να πληροφορήσω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι, ολοκληρώθηκε αισίως, η διαδικασία διαβούλευσης, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και του Γραφείου μου.

Το ΥΠΑΝ διενήργησε εκτίμηση αντικτύπου, σχετικά με τη λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στις σχολικές μονάδες, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, την οποία υπέβαλε στο Γραφείο μου, για σκοπούς διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου,

α. Θα τοποθετηθούν βιντεοκάμερες στις κεντρικές εισόδους-εξόδους των σχολικών μονάδων, καθώς και περιμετρικά αυτών.
β. Η εμβέλεια καταγραφής θα περιορίζεται εντός των ορίων των σχολικών μονάδων και δεν θα καταγράφονται παρακείμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι χώροι.
γ. Το ΚΚΒΠ θα ενεργοποιείται σε ώρες εκτός λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
δ. Το οπτικογραφημένο υλικό θα αποθηκεύεται για περίοδο 72 ωρών.
ε. Αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικογραφημένο υλικό.
στ. Θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για ενημέρωση.
   Υπό το πρίσμα όσων τέθηκαν ενώπιόν μου και κατόπιν χθεσινής επιβεβαίωσης της υιοθέτησης των τελικών σχολίων και των υποδείξεών μου, έκρινα ότι, η εκτίμηση αντικτύπου πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 35 του ΓΚΠΔ και, ως εκ τούτου, ενέκρινα την εγκατάσταση ΚΚΒΠ στις σχολικές μονάδες.

   Συνεπώς, το ΥΠΑΝ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι σε θέση και μπορεί να ξεκινήσει τις σχετικές δραστηριότητες και πράξεις επεξεργασίας που αποτέλεσαν αντικείμενο της υποβληθείσας εκτίμησης αντικτύπου.

   Σε πρώτο στάδιο, η λειτουργία του ΚΚΒΠ, θα ξεκινήσει πιλοτικά σε 10 σχολικές μονάδες.   Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου

   Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων

   Προσωπικού Χαρακτήρα
   09 Απριλίου 2024

  Back To Top