Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

A White Paper on Privacy and Digital Identity: Implications for the Internet. Issued by Dr. Ann Cavoukian, Information and Privacy Commissioner of Ontario


A White Paper on Privacy and Digital Identity: Implications for the Internet.
Issued by Dr. Ann Cavoukian, Information and Privacy Commissioner of Ontario
http://www.ipc.on.ca/

Back To Top