Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επεξεργασια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομεα της ψυχικής υγείας - Άσκηση δικαιωμάτων

Επεξεργασια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομεα της ψυχικής υγείας - Άσκηση δικαιωμάτων


Παρουσίαση Επιτρόπου με θέμα «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της ψυχικής υγείας - Άσκηση δικαιωμάτων» στην ημερίδα «τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών κατά τη διάρκεια νοσηλείας» στις 9/10/2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint παρουσίαση προσωπικά δεδομένα ψυχικά ασθενείς.pptx


Back To Top