Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση της Επιτρόπου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Παρουσίαση της Επιτρόπου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού


    Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έγινε στις 29/09/2023, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Παρουσίαση στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.pptx


Back To Top