Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνώμη της Ομάδας προστασίας του άρθρου 29 σχετικά με τις μηχανές αναζήτησης


Η Ομάδα προστασίας του άρθρου 29 έχει ετοιμάσει Γνώμη σχετικά με με τις μηχανές αναζήτησης η οποία είναι διαθέσιμη στην σελίδα με τα έγγραφα της ομάδας

Back To Top