Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: Απόρριψη Προσφυγής Εταιρείας εναντίον της Επιτρόπου


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: Απόρριψη Προσφυγής Εταιρείας εναντίον της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την Απόφαση του ημερομηνίας 29/3/2019, το Διοικητικό Δικαστήριο επικύρωσε την Απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ημερομηνίας 10/3/2016. Η Απόφαση εκδόθηκε κατόπιν υποβολής παραπόνου στο Γραφείο της Επιτρόπου, από Εταιρεία που λειτουργεί ως καφετέρια (“η παραπονούμενη”), εναντίον Εταιρείας που λειτουργεί ως κοσμηματοπωλείο (“η Καθ’ ης το παράπονο”), η οποία γειτνιάζει με την παραπονούμενη και εγκατέστησε και διατηρούσε κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στον εξωτερικό χώρο αυτής.


Η ποινή που επιβλήθηκε στην Καθ’ ης το παράπονο ήταν:
(α) χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ και,
(β) αφαίρεση των καμερών και μετακίνησή τους στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Επίτροπος ενήργησε στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας όταν επέβαλλε την ανωτέρω ποινή για την παράνομη εγκατάσταση του ΚΚΒΠ.


Το βασικό επιχείρημα του αιτητή στην προσφυγή του, ήταν ότι η απόφαση της Επιτρόπου δεν ήταν ορθή επειδή η χρήση του συγκεκριμένου χώρου από την καφετέρια δεν ήταν νόμιμη εφόσον δεν είχε άδεια από το Δήμο Λευκωσίας.

Για το εν λόγω θέμα, αξιοσημείωτη είναι η θέση του Δικαστηρίου το οποίο αποφάσισε ότι -

«Δεν έχει τεθεί οτιδήποτε από τους αιτητές, το οποίο να δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την ορθότητα και το εύλογο της πιο πάνω κρίσης της Επιτρόπου. Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται από τους αιτητές και αφορά την ελλιπή διερεύνηση σε σχέση με το θέμα της νομιμότητας της τοποθέτησης των τραπεζιών της καφετέριας, δεν συσχετίζεται με το νομικό πλαίσιο δράσης της Επιτρόπου και τις αρμοδιότητας της, οι οποίες περιορίζονται και οριοθετούνται από τη σχετική Νομοθεσία


Σχετικά θέματα:
Back To Top