Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση στο Δικηγορικό Γραφείο Τάσσου Παπαδόπουλου

Παρουσίαση στο Δικηγορικό Γραφείο Τάσσου Παπαδόπουλου


Παρουσίαση της Επιτρόπου «Ο Θεσμός της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει πριν και μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα» που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2017 Δικηγορικό Γραφείο Τάσσου Παπαδόπουλου.

2017-Presentation Θεσμός και ρόλος Επιτρόπου.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint 2017-Presentation Θεσμός και ρόλος Επιτρόπου.ppt


Back To Top