Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διάλεξη Επιτρόπου προς δόκιμους Αστυνομικούς - 23/11/2018

Διάλεξη Επιτρόπου προς δόκιμους Αστυνομικούς - 23/11/2018


Διάλεξη Επιτρόπου με θέμα "Αστυνόμευση και συνταγματικά δικαιώματα" προς δόκιμους Αστυνομικούς μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και Πανεπιστημίου Κύπρου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Αστυνόμευση και Συνταγματικά Δικαιώματα (2).ppt


Back To Top