Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΤRAIN-GR-CY - Εκδήλωση δικτύωσης και ενημέρωσης

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Problem-based training activities on data protection reform” (ΤRAIN GR-CY)

Εκδήλωση δικτύωσης και ενημέρωσης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στην Λευκωσία εκδήλωση δικτύωσης και ενημέρωσης την οποία διοργάνωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και οι μελλοντικές δράσεις που αφορούν στο δίκτυο των επαγγελματικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: δικαστές, δικηγόροι και υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την τελευταία ενότητα του έργου. Όλο το υλικό που εκπονήθηκε είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του προγράμματος http://traingrcy.law.uoa.gr/moodle/

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TRAIN_GR_CY», το οποίο στοχεύει στην παροχή πρακτικώς προσανατολισμένης κατάρτισης σε όλα τα νομικά επαγγέλματα, προς ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων), υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιήθηκαν τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κύπρο, ένα για την κάθε ομάδα και διοργανώθηκαν δύο διακρατικές συναντήσεις στην Ελλάδα, μία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και μία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αναπτύχθηκε, τέλος, ένας Κώδικας Πρακτικής για δικαστές, δικηγόρους και ΥΠΔ αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού.

Στην εισαγωγική ενότητα η κ. Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε τις δράσεις του έργου από την έναρξη του το 2018 μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την κ. Συνοδινού, το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό χάρη στον σχεδιασμό των σεμιναρίων και του εκπαιδευτικού υλικού βάσει ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης εκτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών σε Κύπρο και Ελλάδα και στην σύμπραξη και αλληλεπίδραση περισσότερων φορέων και νομικών επαγγελμάτων (πανεπιστήμια, αρχές προστασίας δεδομένων, δικαστές, δικηγόροι, υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων).

Στη συνέχεια, ο κ. Αναστάσιος Καρεκλάς, Δικηγόρος, ανέπτυξε τις προκλήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για το δικηγορικό επάγγελμα, ώστε αυτό να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στα νέα νομοθετικά δεδομένα και, παράλληλα, την αυξημένη ανάγκη για νέες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα διευρυμένο κύκλο επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Κανονισμού.

Ακολούθως η κ. Ξένια Κασάπη, Δικηγόρος και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων αναφέρθηκε στην εμπειρία που αποκομίστηκε από το πρόγραμμα και σε ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού όπως ορθές πρακτικές, ζητήματα κατάρτισης. Η κ. Κασάπη έδωσε έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας για την προστασία των δεδομένων εντός κάθε οργανισμού και στην σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης.

Ο κ. Μιχάλης Παπαθανασίου, Επαρχιακός Δικαστής ανέπτυξε τα βασικά ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στον δικαστικό κλάδο και ειδικότερα στην απονομή της δικαιοσύνης και στο φλέγον ζήτημα της την ανωνυμοποίησης των δικαστικών αποφάσεων στην Κύπρο.

Τέλος, η κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφέρθηκε στη συμβολή του Γραφείου στο πρόγραμμα, καθώς και στις μελλοντικές δράσεις σε σχέση με το έργο αυτό. Η κ. Λοϊζίδου Νικολαΐδου ενθάρρυνε τη συνέχιση της δράσης που ξεκίνησε με το παρόν ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός δικτύου για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών από την κάθε επαγγελματική ομάδα. Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι το Γραφείο της ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι διαθέσιμο να προσφέρει στήριξη όποτε του ζητηθεί.

This programme was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
12.2019.pdf Agenda_TRAIN GR-CY_17.12.2019.pdf


Back To Top