Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων και απολογισμός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων και απολογισμός


Στις 26 Φεβρουαρίου 2024, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στο οποίο εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεών του.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών δράσεων του Γραφείου μου για συνεχή και ουσιαστική στήριξη και συνδρομή στους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, η οποία αποσκοπεί στην ορθή ενάσκηση του συμβουλευτικού αλλά και καταλυτικού τους ρόλου για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η εκπαίδευση ήταν διάρκειας 3 περίπου ωρών και περιελάμβανε Εισήγηση και Παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου καθώς και ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών με την ενεργή συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 194 άτομα του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Θα ακολουθήσει αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων του Ιδιωτικού Τομέα.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


28 Φεβρουαρίου 2024

Back To Top