Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ψήφισμα της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την 1η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ψήφισμα της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την 1η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
WP130en.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat WP130en.pdf


Back To Top