Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου

Παρουσίαση προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στις 6/12/2016 προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου.

Presentation OEB - 06-12-2016.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation OEB - 06-12-2016.ppt


Back To Top