Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Εκτιμητές Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Εκτιμητές Ακίνητης Ιδιοκτησίας


    Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έγινε στις 19/05/2023,
    με θέμα: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Εκτιμητές Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Προσωπικά Δεδομένα-Εκτιμητές.pptx


Back To Top