Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου στην Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών - 21/6/2018

Παρουσίαση Επιτρόπου στην Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών - 21/6/2018
Esoterikon - 21-06-2018.ppt Presentation Monada Evropaikon Tamion Yp. Esoterikon - 21-06-2018.ppt


Back To Top