Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση “Regulation and Enforcement in the Digital Era – Challenges of Data Protection, Copyright Law, e-Commerce and Consumer Law”

Παρουσίαση “Regulation and Enforcement in the Digital Era – Challenges of Data Protection, Copyright Law, e-Commerce and Consumer Law”


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με θέμα “Regulation and Enforcement in the Digital Era – Challenges of Data Protection, Copyright Law, e-Commerce and Consumer Law” που πραγματοποιήθηκε στις 5/11/2015 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Ομιλία Επιτρόπου REDA 2015 - 05-11-2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ομιλία Επιτρόπου REDA 2015 - 05-11-2015.pdf


Back To Top