Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δημοσιευμένα δεδομένα που φαίνεται να αφορούν χρήστες του Facebook

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Δημοσιευμένα δεδομένα που φαίνεται να αφορούν χρήστες του Facebook


Το Σαββατοκυρίακο 3-4/4/2021 εντοπίστηκαν δεδομένα σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από το Facebook και περιλαμβάνουν γύρω στα 533 εκατομμύρια εγγραφές (χρήστες). Μέρος των εγγραφών περιλαμβάνουν διευθύνσεις email και αριθμό τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τα δεδομένα φαίνεται να προέρχονται από περιστατικά που είχαν συμβεί στο παρελθόν, κατά το 2018 και 2019, δεν είναι όμως βέβαιο εάν συνδυάστηκαν με επιπρόσθετα δεδομένα από μεταγενέστερη περίοδο.

Καθώς η κύρια εγκατάσταση/έδρα του Facebook στην ΕΕ είναι στην Ιρλανδία, η Ιρλανδική Αρχή, έχει ξεκινήσει διαδικασία για εξακρίβωση των γεγονότων, μεταξύ άλλων της προέλευσης των δεδομένων και των ατόμων που έχουν επηρεαστεί, και θα ενημερώνει τις υπόλοιπες Αρχές Προστασίας Δεδομένων για τα ευρήματα της.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

9 Απριλίου 2021

Back To Top