Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Έναρξη διαβούλευσης για το προσχέδιο του Νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού προστασίας των δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έναρξη διαβούλευσης για το προσχέδιο του Νομοσχεδίου για την εφαρμογή
του νέου Κανονισμού προστασίας των δεδομένων

Στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης, σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου προσχέδιο νομοσχεδίου για την εφαρμογή στην Κύπρο, ορισμένων διατάξεων του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Το προσχέδιο ετοιμάστηκε από το Γραφείο μου, κατόπιν σχολίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Ο Κανονισμός αυτός θα τεθεί σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018 και το υπό αναφορά νομοσχέδιο θα πρέπει να υιοθετηθεί από τη Βουλή, πριν την ημερομηνία αυτή. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για την εφαρμογή ορισμένων Άρθρων του Κανονισμού και προβλέπει για την κατάργηση του υφιστάμενου Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Γραφείο μου είναι ήδη σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για την οριστικοποίηση ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης, ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οργανισμοί μπορούν να αποστείλουν σχόλια στο Γραφείο μου, ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ιάσονος 1, 1082, Λευκωσία, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση commissioner@dataprotection.gov.cy ή στο φαξ: 22304565, μέχρι τις 27 Απριλίου 2018.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3 Απριλίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Νομοσχέδιο Κανονισμός τελικό διαβούλευση.doc


Back To Top