Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου

Παρουσίαση Επιτρόπου στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Presentation GDPR-council of ministers - 11-2-2020.pdf


Back To Top