Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή Επιτρόπου στο HELP kick-off meeting - Ανώτατο Δικαστήριο – 21/10/2019

Συμμετοχή Επιτρόπου στο HELP kick-off meeting - Ανώτατο Δικαστήριο – 21/10/2019


Ομιλία (στα αγγλικά): Data protection and Privacy Rights
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Speech Supreme Court - 21-10-2019.pdf


Back To Top