Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου προς την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος στις 16/1/2018

Παρουσίαση Επιτρόπου προς την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος στις 16/1/2018


Presentation GDPR - cypaob - 16-01-2018 .ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation GDPR - cypaob - 16-01-2018 .ppt


Back To Top