Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση προς Δικαστές

Παρουσίαση προς Δικαστές


Παρουσίαση Επιτρόπου προς την Ένωση Δικαστών που πραγματοποιήθηκε στις 7/12/2017 στο Δικαστήριο Λευκωσίας.
Presentation judges-gdpr - 7-12-2017.pptx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation judges-gdpr - 7-12-2017.pptx


Back To Top