Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την έφεση Επιτρόπου εναντίον ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ


Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την έφεση Επιτρόπου
εναντίον ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Σημαντική Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου η οποία έκανε δεκτή την Έφεση της Δημοκρατίας ανατρέποντας την πρωτόδικη ακυρωτική απόφαση.

Η Έφεση αφορούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εναντίον ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ και αφορούσε παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας.

Η εφημερίδα δημοσίευσε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ανηλίκου και της οικογένειας του παραβιάζοντας το δικαίωμα τους σε ιδιωτική και οικογενειακή ζωή παρά του γεγονότος ότι τα δεδομένα αυτά είχαν συμπεριληφθεί και στην σχετική δικαστική απόφαση.

«Η στάθμιση των δύο δικαιωμάτων, ήτοι του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, με βάση τα γεγονότα της υπόθεσης, κλίνει σαφώς την πλάστιγγα υπέρ του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», τόνισε το Ανώτατο στην Αναθεωρητική Έφεση της Δημοκρατίας.13 Μαρτίου 2019

Σχετικά θέματα32.13 Απόφαση 1.3.19.pdf Αναθεωρητικη Εφεση αρ. 32.13 Απόφαση 1.3.19.pdf


Back To Top