Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ομιλία της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων - Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
στο 7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών

Στις 14 Νοεμβρίου 2023, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) - Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, εκπροσώπησε το ΕΣΠΔ στο 7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών, το οποίο διοργανώθηκε από το Brussels Privacy Hub του Vrije Universiteit Brussel και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Future of Privacy Forum, στις Βρυξέλλες. Για τη φετινή χρονιά, τίτλος του Συμποσίου ήταν «Κατανοώντας την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της στρατηγικής δεδομένων».

Στο πλαίσιο του Συμποσίου, η Αντιπρόεδρος παρέθεσε ομιλία με τίτλο «Ο ρόλος του ΕΣΠΔ σε σχέση με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act)». Στην ομιλία της, η Αντιπρόεδρος ανέπτυξε τις δράσεις του ΕΣΠΔ που έχουν σκοπό την ευθυγράμμιση της εφαρμογής των εν λόγω Πράξεων με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), και εξέφρασε την προθυμία του ΕΣΠΔ να βοηθήσει στην εφαρμογή του νέου ψηφιακού ρυθμιστικού πλαισίου της Ένωσης.


17 Νοεμβρίου 2023

Back To Top