Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Show details for 1. Ποιός ο ρόλος του Γραφείου σας;1. Ποιός ο ρόλος του Γραφείου σας;

Show details for 2. Τι σημαίνει «προσωπικά δεδομένα»;2. Τι σημαίνει «προσωπικά δεδομένα»;

Show details for 3. Τι σημαίνει «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»;3. Τι σημαίνει «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»;

Hide details for 4. Επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλη χώρα4. Επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλη χώρα;
.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων βλ. μέρος «Διαβίβαση» στην ιστοσελίδα του Γραφείου.

Hide details for 5. Διατηρώ αρχείο με προσωπικά δεδομένα. Έχω κάποια υποχρέωσ5. Διατηρώ αρχείο με προσωπικά δεδομένα. Έχω κάποια υποχρέωση βάσει του Νόμου;
Με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ οι Γνωστοποιήσεις Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας καταργούνται. Αντικαθίστανται με την τήρηση Αρχείου Δραστηριοτήτων της επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο δραστηριοτήτων πατήστε εδώ.


Hide details for 6. Μπορεί ασφαλιστική εταιρεία να ζητά τα αποτελέσματα των ι6. Μπορεί ασφαλιστική εταιρεία να ζητά τα αποτελέσματα των ιατρικών μου εξετάσεων/αναλύσεων;
Εξαρτάται από την περίπτωση. Σε εξετάσεις ρουτίνας π.χ. τεστ Παπανικολάου δεν πρέπει η ασφαλιστική εταιρεία να ζητά το αποτέλεσμα για να κρίνει κατά πόσον θα αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ζητά το αποτέλεσμα μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο για να αποφασίσει αν θα καταβάλει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο με βάση τους όρους του συμβολαίου του, ή/και να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης.

Show details for 7. Μπορεί εταιρεία να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνσ7. Μπορεί εταιρεία να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώην υπαλλήλου της για να μην χάσει επαφή με τους πελάτες που συνεργαζόταν ο υπάλληλος;

Show details for 8. Μπορεί ο εργοδότης μου να έχει πρόσβαση στα e-mails μου;8. Μπορεί ο εργοδότης μου να έχει πρόσβαση στα e-mails μου;

Show details for 9. Επιτρέπεται ο εργοδότης να εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα β9. Επιτρέπεται ο εργοδότης να εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα βίντεο-παρακολούθησης για έλεγχο των υπαλλήλων;

Show details for 10. Μπορεί ο εργοδότης να ελέγχει την ώρα προσέλευσης/αναχώρη10. Μπορεί ο εργοδότης να ελέγχει την ώρα προσέλευσης/αναχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία μέσω συστήματος δακτυλικών αποτυπωμάτων;

Show details for 11. Ο εργοδότης μου θέλει να παρακολουθεί τις τηλεφωνικές κλή11. Ο εργοδότης μου θέλει να παρακολουθεί τις τηλεφωνικές κλήσεις των υπαλλήλων του. Έχει τέτοιο δικαίωμα;

Show details for 12. Μπορεί μια εταιρεία/υπηρεσία κ.λ.π. να αποστέλλει ενημερωτ12. Μπορεί μια εταιρεία/υπηρεσία κ.λ.π. να αποστέλλει ενημερωτικά έντυπα/φυλλάδια για τις εκδηλώσεις της;

Show details for 13. Λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο χω13. Λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο χωρίς να έχω δώσει τη συγκατάθεση μου. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο;

Show details for 14. Μπορείτε να βάλετε φραγή στο κινητό μου τηλέφωνο για να μη14. Μπορείτε να βάλετε φραγή στο κινητό μου τηλέφωνο για να μην λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα;

Show details for 15.  Λαμβάνω ενοχλητικά τηλεφωνήματα. Γιατί επιτρέπεται η από15. Λαμβάνω ενοχλητικά τηλεφωνήματα. Γιατί επιτρέπεται η απόκρυψη της ταυτότητας του αριθμού που με καλεί;

Show details for 16. Λαμβάνω απειλητικά / υβριστικά τηλεφωνήματα. Τι μπορώ να κ16. Λαμβάνω απειλητικά / υβριστικά τηλεφωνήματα. Τι μπορώ να κάνω;

Show details for Λαμβάνω τηλεφωνήματα και μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο αΛαμβάνω τηλεφωνήματα και μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο από αριθμούς του εξωτερικού ότι έχω κερδίσει χρηματικό ποσό.

Show details for 18. Ο γείτονας μου διαδίδει κακόβουλα σχόλια για το άτομο μου.18. Ο γείτονας μου διαδίδει κακόβουλα σχόλια για το άτομο μου. Μπορώ να υποβάλω παράπονο στο Γραφείο σας;

Show details for 19. Μπορεί ο γείτονας μου να τοποθετήσει κάμερες παρακολούθη19. Μπορεί ο γείτονας μου να τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης στην είσοδο και σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας που διαμένω;

Show details for 20. Θέλω να εκδώσω ένα βιβλίο. Μπορώ να συμπεριλάβω ονόματα κα20. Θέλω να εκδώσω ένα βιβλίο. Μπορώ να συμπεριλάβω ονόματα και φωτογραφίες ατόμων;

Show details for 21. Θέλω να λάβω πληροφορίες που αφορούν εταιρείες που δραστη21. Θέλω να λάβω πληροφορίες που αφορούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο.

Show details for 22. Μπορεί υπεύθυνος αρχείου να δίνει πληροφορίες σε ανακριτ22. Μπορεί υπεύθυνος αρχείου να δίνει πληροφορίες σε ανακριτή / ερε...

Show details for 23. Μπορούν οι Τράπεζες να φωτοτυπούν το δελτίο ταυτότητας εν23. Μπορούν οι Τράπεζες να φωτοτυπούν το δελτίο ταυτότητας ενός προτιθέμενου πελάτη;

Hide details for 24. Εταιρεία / κυβερνητική υπηρεσία ζητά να της κοινοποιηθούν24. Εταιρεία / κυβερνητική υπηρεσία ζητά να της κοινοποιηθούν προσωπικά δεδομένα από το αρχείο που διατηρώ.
Δικαιούμαι να τα δώσω;
Για να επιτρέπεται η κοινοποίηση των δεδομένων πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο άρθρο 5 του Νόμου. Π.χ. έχει προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεση των επηρεαζόμενων προσώπων ή η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να εκπληρωθεί μία υποχρέωση της εταιρείας/κυβερνητικής υπηρεσίας που επιβάλλεται από νόμο.


Hide details for 25. Μπορώ να γνωρίζω τι πληροφορίες διατηρούνται για μένα από25. Μπορώ να γνωρίζω τι πληροφορίες διατηρούνται για μένα από εταιρεία/δημόσια υπηρεσία;
Ναι, μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμα πρόσβασης που σου παρέχει ο Νόμος και να ζητήσεις γραπτώς από εταιρεία / δημόσια υπηρεσία να ενημερωθείς για τις πληροφορίες που διατηρεί για σένα.
Μπορείς να ζητήσεις να δεις τις πληροφορίες αυτές ή να λάβεις αντίγραφο τους.

Η εταιρεία / δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να σου απαντήσει γραπτώς μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.


Hide details for 26. Πιστεύω ότι πληροφορίες που με αφορούν και τηρούνται από 26. Πιστεύω ότι πληροφορίες που με αφορούν και τηρούνται από εταιρεία/δημόσια υπηρεσία είναι λανθασμένες.
Τι μπορώ να κάνω;

Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να διορθωθούν οι πληροφορίες αυτές. Επίσης, μπορείς να ζητήσεις να διαγραφούν πληροφορίες που αφορούν το άτομο σου αν δεν υπάρχει λόγος διατήρησής τους, ή αν έχουν αποσπαστεί από εσένα ή άλλο πρόσωπο κατά τρόπο παράνομο.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να στείλεις γραπτή επιστολή στην εταιρεία/δημόσια υπηρεσία και να εξηγήσεις ποιο είναι το αίτημά σου.

Η εταιρεία/δημόσια υπηρεσία πρέπει να σου απαντήσει μέσα σε ένα μήνα και να σου αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να ικανοποιήσει το αίτημα σου ή να σου εξηγήσει τους λόγους που δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.

Hide details for 27. Πιστεύω ότι η εταιρεία στην οποία εργάζομαι διατηρεί λανθ27. Πιστεύω ότι η εταιρεία στην οποία εργάζομαι διατηρεί λανθασμένες πληροφορίες για το άτομο μου στον υπηρεσιακό / προσωπικό μου φάκελο. Τι μπορώ να κάνω;
Αν πιστεύεις ότι κάποιες πληροφορίες που σε αφορούν είναι λανθασμένες έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις τη διόρθωσή / διαγραφή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ερώτηση 26.


Show details for 28. Θέλω να μάθω το υπόλοιπο του ποσού στο λογαριασμού που δια28. Θέλω να μάθω το υπόλοιπο του ποσού στο λογαριασμού που διατηρεί ο σύζυγός μου στην τράπεζα. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο;

Show details for 29. Θέλω να έχω πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί 29. Θέλω να έχω πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί ένας οργανισμός για τη σύζυγο μου. Δικαιούμαι;

Show details for 31. Ο ασθενής μπορεί να λάβει τον ιατρικό του φάκελο;31. Ο ασθενής μπορεί να λάβει τον ιατρικό του φάκελο;

Hide details for 32. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να πάρει το φάκελο του από το δικη32. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να πάρει το φάκελο του από το δικηγόρο του;
32. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να πάρει το φάκελο του από το δικηγόρο του;
Ναι, ο πελάτης έχει το δικαίωμα αυτό αφού πληρώσει και εξοφλήσει το δικηγόρο του για τις υπηρεσίας που του πρόσφερε.


Hide details for 33. Οι τελωνειακοί λειτουργοί στο αεροδρόμιο Λάρνακας μου υπ33. Οι τελωνειακοί λειτουργοί στο αεροδρόμιο Λάρνακας μου υπέβαλαν διάφορες ερωτήσεις οι οποίες πιστεύω είναι αδιάκριτες.
Δικαιούνται να κάνουν κάτι τέτοιο;
Σύμφωνα με το Νόμο, προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε άτομο που βρίσκεται εν ζωή και η πληροφορία αυτή τυγχάνει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (π.χ.. στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή διατηρείται σε ένα πολύ καλά διαρθρωμένο αρχείο μη αυτοματοποιημένης μορφής (δηλ. σε φάκελο).

Οπόταν, αν οι ερωτήσεις που σου έκαναν οι τελωνειακοί λειτουργοί δεν έχουν τύχει επεξεργασίας ή δεν έχουν καταχωρηθεί σε κάποιο αρχείο, τότε δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου.

Να σημειωθεί επίσης ότι, η υποβολή ερωτήσεων από τελωνειακούς λειτουργούς επιτρέπεται εφόσον έχουν τέτοια εξουσία από Νόμο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους .
Back To Top