Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων

Λόγω της αύξησης των παραπόνων που υποβάλλονται σχετικά με την λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων SMS και email, επιθυμώ να υπενθυμίσω τα ακόλουθα:

Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων επιτρέπεται στην περίπτωση προσώπων, τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους. Ο Νόμος επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε πελάτες υπό τον όρο ότι δίνεται στους πελάτες η δυνατότητα να αντιταχθούν στην λήψη των μηνυμάτων σαφώς, ευδιάκριτα και ατελώς.

Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ελεύθερη, ρητή και να περιέχει ρητή δήλωση βουλήσεως (με θετική ενέργεια και σαφήνεια) του ιδίου του υποκειμένου των δεδομένων (και όχι τρίτου). Η σιωπή ή η αδράνεια από το υποκείμενο των δεδομένων δεν εκλαμβάνεται ως συγκατάθεση. Ο αποστολέας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει πότε και με ποιο τρόπο έλαβε την συγκατάθεση του παραλήπτη ή ότι το υποκείμενο δεδομένων είναι πελάτης του.

Σε όλα τα διαφημιστικά μηνύματα sms που αποστέλλονται θα πρέπει να περιλαμβάνεται δωρεάν αριθμός τερματισμού λήψης μηνυμάτων με οδηγίες προς τον παραλήπτη πως μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό της λήψης των μηνυμάτων. Για παράδειγμα, στο τέλος του μηνύματος να αναγράφεται «Για διαγραφή καλέστε 8ΧΧΧΧΧΧΧ» ή «SMS STOP στείλτε ΧΧΧΧΧ στο 8ΧΧΧ». Το αίτημα τερματισμού λήψης συγκατάθεσης ισχύει για όλες τις μελλοντικές εκστρατείες και πρέπει να συνεχίζει να γίνεται σεβαστό ασχέτως εάν ο αποστολέας έχει αλλάξει τον τρόπο αποστολής των μηνυμάτων (π.χ. έχει αλλάξει πάροχο υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων).

Διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από πηγές προσβάσιμες στο κοινό (π.χ. που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο), ούτε τυχαίοι αριθμοί τηλεφώνων (π.χ. οκταψήφιοι αριθμοί που παράχθηκαν τυχαία μέσω λογισμικού εργαλείου).

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι η αποστολή μηνύματος με το οποίο να ζητείται η συγκατάθεση του παραλήπτη για αποστολή μηνυμάτων δεν είναι νόμιμη καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί προώθηση υπηρεσιών χωρίς συγκατάθεση.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στις οδηγίες του Γραφείου
για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.    Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
    Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
    Προσωπικού Χαρακτήρα

    16/2/2024

Back To Top