Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου σχετικά με τη χρήση dash cams (καμερών-ταμπλό)

Ανακοίνωση
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
σχετικά με τη χρήση dash cams (καμερών-ταμπλό)


Το Γραφείο μου έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων από πολίτες για τη νομιμότητα της χρήσης dash cams, για σκοπούς όπως είναι η καταγραφή διαδρομών, η καταγραφή πιθανής επικίνδυνης οδήγησης άλλων οδηγών και η προστασία οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής, βανδαλισμού κ.λ.π και επιθυμώ να διευκρινίσω τα ακόλουθα:

1. Στην Κύπρο αφενός δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο που να διέπει την εν λόγω επεξεργασία αφετέρου είναι στην κρίση του Δικαστηρίου να αποφανθεί για την νομιμότητα του τεκμηρίου που σ’ αυτή την περίπτωση θα είναι το υλικό της κάμερας.

2. Η νομική βάση επεξεργασίας (η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση και κοινοποίηση) εικόνων και/ή ήχου από dash cams είναι η εκ των προτέρων συγκατάθεση των επηρεαζόμενων προσώπων και εάν πρόκειται για ανήλικες, η εκ των προτέρων συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

3. Σε αντίθετη περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 679/2016, η επεξεργασία εικόνων και/ή ήχου τρίτων προσώπων, ενήλικων και ανήλικων, χωρίς τη συγκατάθεση τους, παραβιάζει τις αρχές της νομιμότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ελαχιστοποίησης, αφού:
(α) η εν λόγω επεξεργασία στερείται νομικής βάσης,
(β) το βιντεογραφημένο/οπτικό υλικό δεν συλλέγεται για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και
(γ) συλλέγονται/καταγράφονται υπερβολικές, μη συναφείς και μη αναγκαίες εικόνες τρίτων προσώπων.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


9 Σεπτεμβρίου 2019

Last update 12/9/19

Back To Top