Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιστοσελίδα της Νορβηγικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου.


Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους του Διαδικτύου, έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα με πληροφορίες που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9 με 13 χρονών. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι http://www.dubestemmer.no/en.

Back To Top